incitament

incitamentet
incitament
incitamenten
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet incitament på svenska?

Obestämd singular: incitament
Bestämd singular: incitamentet
Obestämd plural: incitament
Bestämd plural: incitamenten

Hur används ordet incitament

 • "Men samtidigt kan jag förstå det, för det finns som jag ser det inga incitament att flytta ditt befintligt sparande du har i dag, säger Fredrik Pettersson, analyschef på Fondbolagens förening."
 • "Men det finns inget incitament som lockar privata byggherrar till detta."
 • "För de flesta kollektivtrafikanter skulle det vara en god affär att växla avgifter mot skatt, och det blir ett ekonomiskt incitament att ställa bilen."
 • "– Det är viktigt att ha incitament för att få fler att berätta, säger hon."
 • "Civil- och bostadsministern vill ge ekonomiska incitament för statliga myndigheter att lämna centrala Stockholm."
 • "Civil- och bostadsministern vill ge ekonomiska incitament för statliga myndigheter att lämna centrala Stockholm."
 • "På så vis skapar man ett incitament för vanliga män­niskor att spara mer eftersom varje kWh blir dyrare, men inte totalsumman."
 • "– Det finns inga parkeringsvakter vad jag vet som går på provision, så det finns inget incitament."
 • "Om vi också införde det skulle fler få incitament att skänka i stället för att slänga, säger Simon Eisner."
 • "– När den kommunala fastighetsavgiften infördes för bebyggda bostadsfastigheter behöll man fastighetsskatten för obebyggd tomtmark, men en procent som den är i dag ger uppenbarligen inte incitament för dem som äger marken att sälja den."
 • "– Det gäller att hitta incitament hos fastighetsägaren att göra något själv, säger Grönvall."
 • "En utredning ska se över hur fastighetsägare kan få incitament att rena sina avlopp bättre."
 • "Kommunerna hinner inte med att granska och det finns inga incitament hos den enskilde fastighetsägaren att själv ta initiativet, enligt Anders Grönvall."
 • "Att 194 nya bostäder fått startbesked under den ansökningsbara perioden stärker det fortsatta arbetet och ger bra incitament för nästa års bidra, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande."
 • "– Lönen var inget incitament för mig för att söka tjänsten utan det handlar om att jag vill fortsätta syssla med det som jag tycker är roligt, att involvera eleverna i skolarbetet, säger hon till Blekingenytt."
 • "Det finns ett ökat incitament för vissa grupperingar att driva vissa frågor, säger Tobias Lindberg, chefsanalytiker på tidningarnas branschorganisation TU."
 • "– Det är en värdefull fisk, så det är ju ett incitament för att fiska den, säger Björn Stührenberg."
 • "– Jag tror att staten måste peka med pekpinnen och ge oss ekonomiska incitament att kunna bygga på andra sätt än vi gör i dag."
 • "– Under mandatperioden kommer vi att se över vilka incitament vi kan ha för att även införa detta på regionala museer, säger hon."
 • "Det skapar som jag ser det ett incitament för elever att kunna våga säga nej till knark när man vet att man blir kollad, säger Kith Mårtensson ( M ) som är ordförande i nämnden till P4 Blekinge."

Vad betyder incitament inom fotografi ?

Ett incitament är en anledning för någon att utföra en viss handling. http://sv.wikipedia.org/wiki/Incitament

Möjliga synonymer till incitament

Relaterat till incitament

kraftmedel

drivning

upprördhet

motiv

Diskussion om ordet incitament

 • smurfer - 2011-01-03

  Ordet "incitament" är så ologiskt och svåranvänt att man måste slå upp det varje gång man hör det..! Ordet betyder "stimulans" eller rättare; "medel som stimulerar/uppmuntrar till handling". På vardaglig svenska skulle man kunna säga; "en morot". Ex: Det behövs incitament för att integrationen ska lyckas. El: Det behövs en morot för att integrationen ska lyckas.

 • - 2016-03-12

  orsak

 • - 2016-03-12

  orsak