påverkan

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet påverkan

 • "Haft stor påverkan"
 • "Min poäng är att feminist kan ju bara den kalla sig som har privilegiet att kunna kalla sig det och därmed uttrycka påverkan för de som har en svagare ställning."
 • "– Jag forskar om massförekomster av maneter och deras påverkan på ekosystemen."
 • "Hittills tycks hästskandalen haft marginell påverkan på konsumenternas efterfrågan på frystorkad mat."
 • "Ett antal av Vatikanens tjänstemän ska ha varit utsatta för ” extern påverkan ” av lekmän med vilka de hade kontakter ” av världslig natur ”."
 • "Däremot menar han att Jobbik inte har någon påverkan på hur landet styrs."
 • "Vi vill inte vara under påverkan, säger Marie Grusell, medie- och reklamforskare vid Göteborgs universitet."
 • "Och förenklat uttryckt : när vi klickar på en reklamfilm på nätet så upplever vi inte att vi är under påverkan."
 • "– Visst kan jag tycka att det är fel att döda djur om man inte måste, men det är inte i första hand därför jag slutat äta kött, utan av miljöskäl, det handlar om hela produktionskedjans påverkan."
 • "Tv-reklam är den form som har störst påverkan."
 • "Men studien från BTH och Karolinska Institutet, som ska vara klar redan i höst, kan ha stor påverkan på framtidens metoder."
 • "Mer forskning gällande miljögifternas påverkan på tumlare krävs."
 • "Ålfiskarna menar att när vindkraftparken tas i drift så kan det ge negativ påverkan på ål och ålfångster i området och överklagar därför bygget till mark- och miljödomstolen."
 • "Totalt 800 tjänster inom forskning och utveckling ska bort – men det ges inga svar hur stor påverkan blir i Blekinge."
 • "– Skillnaden är att här finns en långsiktig påverkan på människors hälsa, säger Pontus Elvingsson, statsinspektör Livsmedelsverket."
 • "Han ska enligt stämningsansökan även ha kört moped under påverkan av amfetamin."
 • "Det är, enligt vad SVT Nyheter Blekinge erfar, slutsatsen i den paragraf 7-undersökning som visar att idrottsprofilen inte genomfört ” disciplinövningarna ” under påverkan av psykisk störning."
 • "Fakta om narkotika och vilken påverkan den har på enskilda och i samhället ska belysas."
 • "Trafiken leds om medan lastbilen bärgas under torsdagsmorgonen och olyckan ska ha stor påverkan på trafiken."
 • "– Jag kan inte uttala mig om det har någon påverkan."

Vad betyder påverkan inom generell ?

inverkan eller inflytande som pågår hela tiden

Möjliga synonymer till påverkan

Diskussion om ordet påverkan

påverkan

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet påverkan

 • "Men studien från BTH och Karolinska Institutet, som ska vara klar redan i höst, kan ha stor påverkan på framtidens metoder."
 • "Mer forskning gällande miljögifternas påverkan på tumlare krävs."
 • "Ålfiskarna menar att när vindkraftparken tas i drift så kan det ge negativ påverkan på ål och ålfångster i området och överklagar därför bygget till mark- och miljödomstolen."
 • "Totalt 800 tjänster inom forskning och utveckling ska bort – men det ges inga svar hur stor påverkan blir i Blekinge."
 • "– Skillnaden är att här finns en långsiktig påverkan på människors hälsa, säger Pontus Elvingsson, statsinspektör Livsmedelsverket."
 • "Han ska enligt stämningsansökan även ha kört moped under påverkan av amfetamin."
 • "Det är, enligt vad SVT Nyheter Blekinge erfar, slutsatsen i den paragraf 7-undersökning som visar att idrottsprofilen inte genomfört ” disciplinövningarna ” under påverkan av psykisk störning."
 • "Fakta om narkotika och vilken påverkan den har på enskilda och i samhället ska belysas."
 • "Trafiken leds om medan lastbilen bärgas under torsdagsmorgonen och olyckan ska ha stor påverkan på trafiken."
 • "– Jag kan inte uttala mig om det har någon påverkan."
 • "Men studien från BTH och Karolinska Institutet, som ska vara klar redan i höst, kan ha stor påverkan på framtidens metoder."
 • "Mer forskning gällande miljögifternas påverkan på tumlare krävs."
 • "Ålfiskarna menar att när vindkraftparken tas i drift så kan det ge negativ påverkan på ål och ålfångster i området och överklagar därför bygget till mark- och miljödomstolen."
 • "Totalt 800 tjänster inom forskning och utveckling ska bort – men det ges inga svar hur stor påverkan blir i Blekinge."
 • "– Skillnaden är att här finns en långsiktig påverkan på människors hälsa, säger Pontus Elvingsson, statsinspektör Livsmedelsverket."
 • "Han ska enligt stämningsansökan även ha kört moped under påverkan av amfetamin."
 • "Det är, enligt vad SVT Nyheter Blekinge erfar, slutsatsen i den paragraf 7-undersökning som visar att idrottsprofilen inte genomfört ” disciplinövningarna ” under påverkan av psykisk störning."
 • "Fakta om narkotika och vilken påverkan den har på enskilda och i samhället ska belysas."
 • "Trafiken leds om medan lastbilen bärgas under torsdagsmorgonen och olyckan ska ha stor påverkan på trafiken."
 • "– Jag kan inte uttala mig om det har någon påverkan."

Vad betyder påverkan inom teknik ?

inverkan eller inflytande som pågår hela tiden

Relaterat till påverkan

förmåga

drivning

inflytande

Diskussion om ordet påverkan