stormakt

stormakten
stormakter
stormakterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet stormakt på svenska?

Obestämd singular: stormakt
Bestämd singular: stormakten
Obestämd plural: stormakter
Bestämd plural: stormakterna

Hur används ordet stormakt

 • "Det var väldiga skepp, värdiga en stormakt vars krig och konst fick nackar att böjas i fruktan och respekt."
 • "Hur gick det till när den nationella självbilden som humanitär stormakt, transformerades till ett Sverige som har EU:s strängaste flyktingpolitik."
 • "Om Sverige skulle återgå till den politik, som var upphov till epitetet Sverige en humanitär stormakt, skulle utgiftsstaplarna förmodligen växa igen."
 • "Ytterligare en stormakt, Kina, kan framöver öka sin aktivitet i Sveriges närområde, enligt Must-rapporten."
 • "Kina är en stor marknad och en stormakt på många sätt, men det är också självt handelsberoende och har en sviktande ekonomi."
 • "Johan Englund beskriver cyberspionaget som en delkomponent för Kinas strategiska mål, att tillsammans med lagliga metoder som köp av företag och investeringar, bli en stormakt inom avancerad tillverkning och att i högre grad bli teknologiskt självförsörjande."
 • "Teknologisk stormakt"
 • "– Kina är en stormakt med stort inflytande och risken är att det hårda tonläget mot utpekade individer kan leda till självcensur och försiktighet att uttala sig om sådant som kan väcka reaktioner i det officiella Kina."
 • "Där är Sverige en stormakt och det är därför vi nämns i det här dokumentet."
 • "Och Rysslands försök att visa upp sig som stormakt kan ha skrämt upp svenskarna, enligt en färsk Novusundersökning."
 • "Det var väldiga skepp, värdiga en stormakt vars krig och konst fick nackar att böjas i fruktan och respekt."
 • "Hur gick det till när den nationella självbilden som humanitär stormakt, transformerades till ett Sverige som har EU:s strängaste flyktingpolitik."
 • "Om Sverige skulle återgå till den politik, som var upphov till epitetet Sverige en humanitär stormakt, skulle utgiftsstaplarna förmodligen växa igen."
 • "Ytterligare en stormakt, Kina, kan framöver öka sin aktivitet i Sveriges närområde, enligt Must-rapporten."
 • "Kina är en stor marknad och en stormakt på många sätt, men det är också självt handelsberoende och har en sviktande ekonomi."
 • "Johan Englund beskriver cyberspionaget som en delkomponent för Kinas strategiska mål, att tillsammans med lagliga metoder som köp av företag och investeringar, bli en stormakt inom avancerad tillverkning och att i högre grad bli teknologiskt självförsörjande."
 • "Teknologisk stormakt"
 • "– Kina är en stormakt med stort inflytande och risken är att det hårda tonläget mot utpekade individer kan leda till självcensur och försiktighet att uttala sig om sådant som kan väcka reaktioner i det officiella Kina."
 • "Där är Sverige en stormakt och det är därför vi nämns i det här dokumentet."
 • "Och Rysslands försök att visa upp sig som stormakt kan ha skrämt upp svenskarna, enligt en färsk Novusundersökning."

Vad betyder stormakt inom samhälle ?

Fotograf: Wikipedia
(stor och) mäktig nation (som kan påverka andra nationer och världshändelser)

Möjliga synonymer till stormakt

Diskussion om ordet stormakt