makt

[makt]
makten
makter
makterna
Substantiv [n]

Synonymer till makt

Hur uttalas ordet makt?

[makt]

Hur böjs ordet makt på svenska?

Obestämd singular: makt
Bestämd singular: makten
Obestämd plural: makter
Bestämd plural: makterna

Hur används ordet makt

  • "Enligt Must har främmande makt har även visat att man tar större risker för att nå sina mål."
  • "– Skulle det vara föräldrar som är oroliga kommer vi säga till dem att vi gör allt i vår makt för att skolan ska vara trygg för alla elever."
  • "– Det är ganska alarmerande med tanke på att det övergripande jämställdhetsmålet är att kvinnor och män ska ha samma makt och inflytande över samhället och sina egna liv, säger Victoria Carlsson-Wahlgren, sakkuning på länsstyrelsen."
  • "– Man har inte makt över tiden, rummet och platsen när man ska göra saker och ting, säger förvaltningschefen Claes Wiridén till p4 Blekinge."
  • "Staten ska få ett större inflytande än i dag över kommuner och enskilda, när det gäller säkerhetsskyddet av Sverige i förhållande till främmande makt."
  • "Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, slår fast att det rör sig om personer som kan kopplas till främmande makt och som befunnit sig på platser där Försvarsmaktens ” skyddsvärda tillgångar finns ”."
  • "” Gör allt i vår makt ”"
  • "Om att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att forma sina liv och vara med och forma samhället på lika villkor, säger Leif Stang, ordförande i LO-distriktet Sydost."
  • "– Böneutropet har som syfte att proklamera en religions andliga makt över ett bostadsområde, sa hon i radiointervjun."
  • "Lönerna måste upp, arbetsbelastningen ner och vi lärare måste få mer makt över vår yrkesutövning, säger Johanna Jaara Åstrand, i pressmeddelandet."

Vad betyder makt inom politik ?

Fotograf: Wikipedia
det att kunna bestämma över något

Möjliga synonymer till makt

Möjliga synonymer till makt

Relaterat till makt

förmåga

kraftmedel

viktighet

inflytande

styrka

myndighet

frihet

storlek

tvång

Diskussion om ordet makt