anseende

anseendet
anseenden
anseendena
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet anseende på svenska?

Obestämd singular: anseende
Bestämd singular: anseendet
Obestämd plural: anseenden
Bestämd plural: anseendena

Hur används ordet anseende

 • "I ett pressmeddelande skriver kommunchefen bland annat att ” det är mycket beklagligt att Sölvesborgs kommuns anseende och goda rykte påverkas negativt genom att hela organisationen, med alla dess medarbetare, svärtas ned av sådana utspel ”."
 • "Bland annat ska de anställda ” tänka på ” att de skriver om kommunen ” på sådant sätt att Ronneby kommuns anseende och goda rykte bibehålls ”."
 • "Karlskronas anseende har skadats allvarligt efter historien om Yaras rektor, menar kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson ( S )."
 • "Enligt företagaren Mats Johansson rör det sig snarare om ett politiskt beslut än ett ekonomiskt vilket skadar Sveriges anseende, och han fortsätter :"
 • "I partiets stadgar står det att en medlem som genom sitt agerande skadar partiets anseende eller varumärke ska uteslutas."
 • "Åkesson : Skadat partiets anseende"
 • "Enligt partiet är bakgrunden ” den dåligt underbyggda motion om mediepolitik som Hagwall lämnat in och som skadat partiets anseende och står i direkt strid med partiets fastslagna linje på flera viktiga områden ”."
 • "Det står klart efter att medlemsutskottet fattat beslut och nu skriver även partiledaren Jimmie Åkesson i ett beslutet att Hagwall skadat partiets anseende."
 • "Anna Hagwall har genom sina uttalanden skadat detta arbete samt partiets anseende ”, skriver Jimmie Åkesson i ett pressmeddelande."
 • "Bakgrunden är hennes kontroversiella förslag om att begränsa medierna – vilket enligt Sverigedemokraterna har skadat partiets anseende."

Översättningar

Synonymer till anseende

Möjliga synonymer till anseende

Relaterat till anseende

anseende

myndighet

redlighet

förmåga

bifall

inflytande

aktning

läge

omständighet

viktighet

anse

anser
ansåg
ansett
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet anse på svenska?

Presens: anser
Preteritum: ansåg
Supinum: ansett

Hur används ordet anse

 • "Vad anser du om det?"
 • "Rätten menar dock att de andra bilderna inte är att anse som krigsförbrytelser :"
 • "Hovrätten menar i sin dom att brotten är att anse som olaga hot, då de inte kan anses kopplade till de hotade personernas tjänstemannautövning."
 • "Som vi tolkade lagen var händelsen att anse som blåljussabotage."
 • "– Vi har varit den sista gröna fläcken i Sverige, men nu måste vi anse att vi även har smittan här i befolkningen."
 • "Vi har vart den sista gröna fläcken i Sverige, men nu måste vi anse att vi även har smittan här i befolkningen, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare."
 • "Jag är inte orolig över att man ska anse att vi har använt pengarna fel, säger Sven Björkander."
 • "Skulle tingsrätten anse att de kärande lidit personskada kommer frågan om ekonomiskt skadestånd avgöras vid ett senare tillfälle, antingen i en domstol eller vid ett förhandlingsbord."
 • "Frågan är om kommunen kan anse att det är acceptabelt att människor sover på gatan under vintern, säger Tore Svensson till Blekinge Läns tidning."
 • "Samtidigt pekade dem på om det verkligen är rimligt att anse att 31-åringen ensam är skyldig till brotten."
 • "– Vi gör samma bedömning som resten av landet att det här är ett preparat som kostar för mycket för att vi ska kunna anse att det är försvarbart i förhållande till den effekt det har, säger Bengt Wittesjö som är förvaltningschef på Blekingesjukhuset."

Rim på anse

Vad betyder anse inom religion ?

Fotograf: Wikipedia
ha som åsikt

Översättningar

Synonymer till anse

Möjliga synonymer till anse

Relaterat till anse

övertygelse

omdöme

eftertanke