anseende

anseendet
anseenden
anseendena
Substantiv [t]

Synonymer till anseende

Hur böjs ordet anseende på svenska?

Obestämd singular: anseende
Bestämd singular: anseendet
Obestämd plural: anseenden
Bestämd plural: anseendena

Hur används ordet anseende

 • "I ett pressmeddelande skriver kommunchefen bland annat att ” det är mycket beklagligt att Sölvesborgs kommuns anseende och goda rykte påverkas negativt genom att hela organisationen, med alla dess medarbetare, svärtas ned av sådana utspel ”."
 • "Bland annat ska de anställda ” tänka på ” att de skriver om kommunen ” på sådant sätt att Ronneby kommuns anseende och goda rykte bibehålls ”."
 • "Karlskronas anseende har skadats allvarligt efter historien om Yaras rektor, menar kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson ( S )."
 • "Enligt företagaren Mats Johansson rör det sig snarare om ett politiskt beslut än ett ekonomiskt vilket skadar Sveriges anseende, och han fortsätter :"
 • "I partiets stadgar står det att en medlem som genom sitt agerande skadar partiets anseende eller varumärke ska uteslutas."
 • "Åkesson : Skadat partiets anseende"
 • "Enligt partiet är bakgrunden ” den dåligt underbyggda motion om mediepolitik som Hagwall lämnat in och som skadat partiets anseende och står i direkt strid med partiets fastslagna linje på flera viktiga områden ”."
 • "Det står klart efter att medlemsutskottet fattat beslut och nu skriver även partiledaren Jimmie Åkesson i ett beslutet att Hagwall skadat partiets anseende."
 • "Anna Hagwall har genom sina uttalanden skadat detta arbete samt partiets anseende ”, skriver Jimmie Åkesson i ett pressmeddelande."
 • "Bakgrunden är hennes kontroversiella förslag om att begränsa medierna – vilket enligt Sverigedemokraterna har skadat partiets anseende."

Relaterat till anseende

anseende

myndighet

redlighet

förmåga

bifall

inflytande

aktning

viktighet

läge

omständighet

Diskussion om ordet anseende

 • - 2009-07-22

  Eng: Image

anse

anser
ansåg
ansett
Verb

Hur böjs ordet anse på svenska?

Presens: anser
Preteritum: ansåg
Supinum: ansett

Hur används ordet anse

 • "Vad anser du om det?"
 • "Rätten menar dock att de andra bilderna inte är att anse som krigsförbrytelser :"
 • "Hovrätten menar i sin dom att brotten är att anse som olaga hot, då de inte kan anses kopplade till de hotade personernas tjänstemannautövning."
 • "Som vi tolkade lagen var händelsen att anse som blåljussabotage."
 • "– Vi har varit den sista gröna fläcken i Sverige, men nu måste vi anse att vi även har smittan här i befolkningen."
 • "Vi har vart den sista gröna fläcken i Sverige, men nu måste vi anse att vi även har smittan här i befolkningen, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare."
 • "Jag är inte orolig över att man ska anse att vi har använt pengarna fel, säger Sven Björkander."
 • "Skulle tingsrätten anse att de kärande lidit personskada kommer frågan om ekonomiskt skadestånd avgöras vid ett senare tillfälle, antingen i en domstol eller vid ett förhandlingsbord."
 • "Frågan är om kommunen kan anse att det är acceptabelt att människor sover på gatan under vintern, säger Tore Svensson till Blekinge Läns tidning."
 • "Samtidigt pekade dem på om det verkligen är rimligt att anse att 31-åringen ensam är skyldig till brotten."
 • "– Vi gör samma bedömning som resten av landet att det här är ett preparat som kostar för mycket för att vi ska kunna anse att det är försvarbart i förhållande till den effekt det har, säger Bengt Wittesjö som är förvaltningschef på Blekingesjukhuset."

Vad betyder anse inom religion ?

Fotograf: Wikipedia
ha som åsikt

Relaterat till anse

övertygelse

omdöme

eftertanke

Diskussion om ordet anse