befogenhet

befogenheten
befogenheter
befogenheterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet befogenhet på svenska?

Obestämd singular: befogenhet
Bestämd singular: befogenheten
Obestämd plural: befogenheter
Bestämd plural: befogenheterna

Hur används ordet befogenhet

  • "Efter bråken – vakter kan ges ökad befogenhet"
  • "Samstyret i Sölvesborg vill införa ordningsvakter med utökad befogenhet och utbilda skolpersonal i hedersproblematik."
  • "Något som de inte har befogenhet att göra i dag."
  • "– Jag tycker att det är allvarligt om det är så att personal uppger att de har utfört arbetsuppgifter som de inte har befogenhet till."
  • "Dessutom beslutade kyrkorådets arbetsutskott om ett lån på 25 miljoner kronor – utan att ha befogenhet till det."
  • "– Jag tycker att det är allvarligt om det är så att personal uppger att de har utfört arbetsuppgifter som de inte har befogenhet till."
  • "Kyrkorådet och kyrkofullmäktige får skarp kritik i den externa granskningsrapport som gjorts av pastoratet Karlskrona-Aspö då de tagit beslut – utan att ha befogenhet till det."
  • "Kyrkrapport visar : Tog lån på 25 miljoner – utan befogenhet"
  • "I en skrivelsen till kommunstyrelsen, på torsdagskvällen, hävdar Jan Lennartsson att skolchefen inte själv hade befogenhet att fatta beslutet om avstängning."
  • "Besluten om kyrkans mångmiljonlån togs utan befogenhet – och budgetar överskreds utan ansvariga politikers godkännande."

Vad betyder befogenhet inom teknik ?

laglig rätt att vidta viss typ av åtgärder

Översättningar

Synonymer till befogenhet

Möjliga synonymer till befogenhet

Relaterat till befogenhet

bemyndigande

tillåtelse

behörighet

frihet

viktighet

lämplighet

myndighet

rätt

klass

förmåga