medgivande

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till medgivande

Hur används ordet medgivande

 • "Men det är oklart om det går att genomföra utan föräldrarnas medgivande, säger Lotta Hansson."
 • "Att öppna personadresserad post utan mottagarens medgivande strider mot posthemligheten som är grundlagsskyddad."
 • "Den som öppnar personadresserad post utan mottagarens medgivande riskerar straffansvar, fastslår JO, som i tidigare beslut gjort samma bedömning som i detta ärende."
 • "Live Green påstår att Paraply, som anordnar Karlskrona Skärgårdsfest, använt deras varumärke i upphandlingen med kommunen utan deras medgivande."
 • "Hon menar att Live Greens varumärke användes i upphandlingsförfarandet utan deras medgivande."
 • "– Alla patienter som var listade i Sölvesborg har fått ny vårdcentral och den nya vårdcentralen kan begära ut journalerna från Hälsoringen, men måste ha patientens medgivande, säger Cecilia Klüft-Frih."
 • "– Det allvarligaste tycker jag är att tjejerna inte gett sitt medgivande till att medverka, och inte haft någon möjlighet att stoppa det."
 • "De klagande anser att fortsatt vattenskidåkning från medlemmarna i Karlshamns Vattenskidklubb borde vila på att fastighetsägare och fiskrättsinnehavare lämnat medgivande."
 • "Enligt ett regeringsbeslut från 1965 får endast stoft efter make, ogift syskon eller – efter länsstyrelsens medgivande – annan närstående begravas på kyrkogården."
 • "Verksamhetschefen för psykiatrin vill ha landstingsledningens medgivande till höjda sjuksköterskelöner i Säter."

Diskussion om ordet medgivande

medgivande

medgivandet
medgivanden
medgivandena
Substantiv [t]

Hur böjs ordet medgivande på svenska?

Obestämd singular: medgivande
Bestämd singular: medgivandet
Obestämd plural: medgivanden
Bestämd plural: medgivandena

Hur används ordet medgivande

 • "Men det är oklart om det går att genomföra utan föräldrarnas medgivande, säger Lotta Hansson."
 • "Att öppna personadresserad post utan mottagarens medgivande strider mot posthemligheten som är grundlagsskyddad."
 • "Den som öppnar personadresserad post utan mottagarens medgivande riskerar straffansvar, fastslår JO, som i tidigare beslut gjort samma bedömning som i detta ärende."
 • "Live Green påstår att Paraply, som anordnar Karlskrona Skärgårdsfest, använt deras varumärke i upphandlingen med kommunen utan deras medgivande."
 • "Hon menar att Live Greens varumärke användes i upphandlingsförfarandet utan deras medgivande."
 • "– Alla patienter som var listade i Sölvesborg har fått ny vårdcentral och den nya vårdcentralen kan begära ut journalerna från Hälsoringen, men måste ha patientens medgivande, säger Cecilia Klüft-Frih."
 • "– Det allvarligaste tycker jag är att tjejerna inte gett sitt medgivande till att medverka, och inte haft någon möjlighet att stoppa det."
 • "De klagande anser att fortsatt vattenskidåkning från medlemmarna i Karlshamns Vattenskidklubb borde vila på att fastighetsägare och fiskrättsinnehavare lämnat medgivande."
 • "Enligt ett regeringsbeslut från 1965 får endast stoft efter make, ogift syskon eller – efter länsstyrelsens medgivande – annan närstående begravas på kyrkogården."
 • "Verksamhetschefen för psykiatrin vill ha landstingsledningens medgivande till höjda sjuksköterskelöner i Säter."

Ordet medgivande har 3 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom teknik
 • Inom teknik
juridik
teknik
teknik

Ordet medgivande inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Engelska

Synonymer till medgivande (inom juridik)

Möjliga synonymer till medgivande (inom juridik)

Relaterat till medgivande (inom juridik)

enighet

tillåtelse

domstolsförhandling

Ordet medgivande inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till medgivande (inom teknik)

Möjliga synonymer till medgivande (inom teknik)

Ordet medgivande inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till medgivande (inom teknik)

Möjliga synonymer till medgivande (inom teknik)

Diskussion om ordet medgivande

medge

medger
medgav
medgivit
Verb

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till medge (inom teknik)

Hur böjs ordet medge på svenska?

Presens: medger
Preteritum: medgav
Supinum: medgivit

Hur används ordet medge

 • "På fredag var det tänkt att Ronneby kommun antingen skulle medge eller bestrida PFAS-föreningens stämning efter den så kallade PFAS-skandalen."
 • "De hade då 21 dagar på sig att antingen medge eller bestrida stämningen."
 • "Kommunen har 21 dagar på sig att medge eller bestrida stämningen."
 • "Vi gjorde därför bedömningen att medge förlängd häktning, säger han."
 • "Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten."
 • "Nu väljer även den misstänkte 21-åringen att medge vissa omständigheter i brottet."
 • "Vi vill därför uppmana ÖB att kanske fatta det svåraste av beslut – att erkänna sitt misstag och medge att den här frågan kan lösas på ett mycket smidigare sätt - och med ett bättre resultat ”, skriver officerarna bland annat i sitt öppna brev."
 • "Advokaten : ” De borde medge och kompensera ”"
 • "Men du kan medge att det kan vara så att 92 år av socialdemokratiskt styre i landstinget är över?"
 • "Sambons advokat Peter Althin var dock kritisk mot de spekulationerna och fick rättsläkaren att medge att det inte går att utesluta att Linda också kan ha dött exempelvis av ett brustet blodkärl i hjärnan eller genom självmord."

Rim på medge

Ordet medge har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
vardagligt
generell

Vad betyder medge inom vardagligt ?

acceptera och erkänna att någon annan har eller hade rätt i en viss fråga

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till medge (inom vardagligt)

Ordet medge inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till medge (inom generell)

Uttryck till medge (inom generell)

Möjliga synonymer till medge (inom generell)

Möjliga synonymer till medge (inom generell)

Diskussion om ordet medge

medgiva

medgav
medgivit
medgiver
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till medgiva (inom generell)

Hur böjs ordet medgiva på svenska?

Presens: medgiver
Preteritum: medgav
Supinum: medgivit

Vad betyder medgiva inom religion ?

''ålderdomlig variant av'' medge

Möjliga synonymer till medgiva

Relaterat till medgiva

samstämmighet

tillåtelse

domstolsförhandling

bevis

enighet

samtycke

bekräftelse

mildhet

villkor

Diskussion om ordet medgiva