skiljedom

skiljedomen
skiljedomar
skiljedomarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet skiljedom på svenska?

Obestämd singular: skiljedom
Bestämd singular: skiljedomen
Obestämd plural: skiljedomar
Bestämd plural: skiljedomarna

Hur används ordet skiljedom

  • "I en skiljedom avgörs tvister mellan två parter av antingen en skiljedomare eller en opartiskt utsedd skiljeman."
  • "En skiljedom anses också som ogiltig om den prövar en svensk lag, som inte får avgöras av skiljemän."
  • "I en skiljedom slås fast att det var fel av Systembolaget att säga upp avtal som leverantören Vin & Sprit mutat sig till."
  • "Systembolaget får betala 57 miljoner kronor till nya ägaren av Vin och Sprit, Pernod Ricard, enligt en skiljedom, skriver Systembolaget i ett pressmeddelande."
  • "Enligt en skiljedom, som hovrätten fastställt, ska en av direktörerna betala tillbaka totalt 100 miljoner kronor."
  • "Enligt en skiljedom som avkunnades för drygt ett år sedan tilldömdes Skandias livsparare runt 2 miljarder kronor i ersättning av Skandia."
  • "Hovrätten godtar Systembolagets överklagan av en skiljedom i mars i fjol där skiljemännen fastslog att bolaget inte hade rätt att vidta sanktioner mot Vin & Sprit."
  • "Det skulle hindra Systembolaget från att ta bort produkterna innan en skiljedom meddelades."
  • "Efter tingsrättens dom har det fallit en sk skiljedom till Peterssons fördel."
  • "Efter tingsrättens dom har det fallit en sk skiljedom till Peterssons fördel."

Vad betyder skiljedom inom juridik ?

En skiljenämnd är en nämnd som kan avgöra tvister i vilka förlikning kan träffas i stället för att de tas upp som tvistemål i en domstol.[1] I många fall väljer man att använda skiljenämnd i stället för domstol för att få en snabbhet och/eller skydd mot insyn i arbetet, då skiljenämnders arbete som regel inte är offentligt.[2] Ett vanligt förfarande i skiljenämnd är att avtala om arbetssättet, sammansättning (ofta 3 jurister; 1 oberoende samt varsin från respektive part) och konsekvenser av skiljeförfarande. I många fall avtalas möjligheten till överklagande bort. https://sv.wikipedia.org/wiki/Skiljen%C3%A4mnd

Möjliga synonymer till skiljedom

Relaterat till skiljedom

kompromiss

samtycke

medling

omdöme

inskjutning

lagskipning

Diskussion om ordet skiljedom