skiljenämnd

skiljenämnden
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet skiljenämnd

  • "På torsdagen meddelade Svenska bandyförbundets skiljenämnd att Gälman fortfarande tillhör Norrbottenklubben."
  • "Ärendet fick avgöras i skiljenämnd och vid den tidpunkten stod han inte särskilt högt i kurs i Söderhamn."
  • "Efter en dom i skiljenämnd läggs vid årsskiftet en särskild privatkopieringsavgift på externa hårddiskar och USB-minnen."
  • "Den som godkänner villkoren ger sitt samtycke till att inte driva en eventuell tvist med bolaget i domstol utan istället ska tvister lösas i en skiljenämnd."
  • "Kommer man inte överens hänskjuts frågan för bedömning till skiljenämnd ”, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert."
  • "För ett år se- dan förlorade Skandia en skadestånds- talan mot Petersson i skiljenämnd."
  • "Det har en partssammansatt skiljenämnd beslutat."
  • "Men han frias nu helt av en enig skiljenämnd, som under drygt ett år diskuterat om han skadat Skandia ekonomiskt."
  • "Arbetsgivarnas enda förslag till lösning har, enligt facket, varit ett löfte om att frågor om lönesättning i nyanslutna företag kan avgöras i skiljenämnd."
  • "Utan uppgörelse hade tvisten gått till skiljenämnd."

Relaterat till skiljenämnd

kompromiss

rådsförsamling

Diskussion om ordet skiljenämnd