landsting

landstinget
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Vad betyder landsting inom politik, sverigespecifikt ?

sekundärkommun som har hand om den kommunala självstyrelsen i ett län

Översättningar

Engelska

Relaterat till landsting

rådsförsamling

hopsamling

överordnad