förlikningsman

förlikningsmannen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till förlikningsman

Relaterat till förlikningsman

förlåtelse

medling

kompromiss

fredsslut

ledare

anvisning