huvudman

huvudmannen
huvudmän
huvudmännen
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till huvudman

Hur böjs ordet huvudman på svenska?

Obestämd singular: huvudman
Bestämd singular: huvudmannen
Obestämd plural: huvudmän
Bestämd plural: huvudmännen

Hur används ordet huvudman

 • "Sänkt straff för knarkligans huvudman"
 • "Det har varit en tung tid för min huvudman."
 • "Längst straff får den 44-årige mannen från Polen, som har pekats ut som huvudman i amfetaminhärvan."
 • "En förundersökning om misstänkt trolöshet mot huvudman har inletts."
 • "Nu stämmer de Swedbank på skadestånd för bland annat uppsåtlig alternativt oaktsam medverkan till trolöshet mot huvudman."
 • "Bakom fakturorna står en grupp av företag med samma huvudman."
 • "SD-politikern själv säger sig inte känna till att det inletts en förundersökning om misstänkt trolöshet mot huvudman."
 • "Landstinget Blekinge står som huvudman för pilotstudien."
 • "Vi tycker att landstinget måste vara huvudman för barn och ungdomshälsovården och ha ett nära samarbete med skolan."
 • "Polisanmälan gäller i nuläget misstanke om trolöshet mot huvudman, brott mot vattentjänstlagen och brott mot kommunallagen."

Ordet huvudman har 4 betydelser

 • Inom anatomi
 • Inom juridik
 • Inom vardagligt
 • Inom handel
anatomi
juridik
vardagligt
handel

Vad betyder huvudman inom anatomi ?

statlig myndighet, kommunal förvaltning, eller annan likartad organisation som har ansvaret för viss verksamhet

Översättningar (inom anatomi)

Synonymer till huvudman (inom anatomi)

Möjliga synonymer till huvudman (inom anatomi)

Relaterat till huvudman (inom anatomi)

myndighet

Ordet huvudman inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Engelska

Synonymer till huvudman (inom juridik)

Relaterat till huvudman (inom juridik)

anvisning

Ordet huvudman inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till huvudman (inom vardagligt)

 • boss [ vardagligt ]

Möjliga synonymer till huvudman (inom vardagligt)

Ordet huvudman inom handel

Översättningar (inom handel)

Synonymer till huvudman (inom handel)

Möjliga synonymer till huvudman (inom handel)

Relaterat till huvudman (inom handel)

ledare

Diskussion om ordet huvudman

 • - 2016-07-04

  Det står att "god man" och "förvaltare" är synonymer till "huvudman". Tvärsom: huvudmannen är den som den gode mannen/förvaltaren företräder. Se t ex Södertörns överförmyndarnämnds hemsida för terminologi och begreppsförklaringar.