överbefälhavare

överbefälhavaren
överbefälhavare
överbefälhavarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet överbefälhavare på svenska?

Obestämd singular: överbefälhavare
Bestämd singular: överbefälhavaren
Obestämd plural: överbefälhavare
Bestämd plural: överbefälhavarna

Hur används ordet överbefälhavare

 • "Sveriges överbefälhavare har uttalat sig om att han inte tycker att Sverige ska godkänna att kommunerna hyr ut sina hamnar och försvarsministern Peter Hultqvist har sagt att regeringen måste ta ställning till helheten eftersom det är ett försämrat säkerhetspolitiskt läge med mer militär öververksamhet och underrättelseverksamhet."
 • "Försvarsmakten kommer fortsätta att använda helikopter 14, som bland annat finns i Kallinge, trots att den är dyr, säger överbefälhavare Micael Bydén till SR Ekot."
 • "Sveriges försvar skulle kunna delta i en internationell insats i Persiska viken, menar Försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén."
 • "– Vi har sett över vad vi har för någonting och det presenterar vi för den politiska ledningen, för att man ska kunna fatta beslut, säger Micael Bydén, överbefälhavare inom den svenska Försvarsmakten."
 • "Det är viktigt att öva så att inget går åt pipsvängen, säger Pelle Pettersson, hamnchef i Karlskrona kommun samt överbefälhavare ombord på Karl."
 • "” Det är en ren överlevnadsfråga ”, säger överbefälhavare Micael Bydén."
 • "För det är en ren överlevnadsfråga, utan personalen så är Försvarsmakten ingenting, säger Micael Bydén, överbefälhavare."
 • "Tillsammans med överbefälhavare Micael Bydén och statssekreteraren Jan Salestrand kommer han att bland annat besöka F17 i Kallinge och marinbasen i Karlskrona."
 • "Då handlar det om att förstå att jag kan bli tvungen att fatta det svåraste av beslut och då handlar det om mig själv eller någon annan som är här ovälkommet, säger Micael Bydén, överbefälhavare."
 • "Jeanne d'Arc hann bli överbefälhavare, vinna slag och bana väg för att Karl VII:s kröning till kung i 1400-talets Frankrike."

Ordet överbefälhavare har 2 betydelser

 • Inom militärväsen, sverigespecifikt
 • Inom politik
militärväsen, sverigespecifikt
politik

Ordet överbefälhavare inom militärväsen, sverigespecifikt

Översättningar (inom militärväsen, sverigespecifikt)

Engelska

Möjliga synonymer till överbefälhavare (inom militärväsen, sverigespecifikt)

 • ÖB [ sverigespecifikt ]

Ordet överbefälhavare inom politik

ledaren för ett lands militära styrkor

Översättningar (inom politik)

Engelska

Relaterat till överbefälhavare (inom politik)

överordnad

ledare

kombattant

Diskussion om ordet överbefälhavare

Överbefälhavare

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar (inom politik)

Engelska

Hur används ordet Överbefälhavare

 • "På tisdagseftermiddagen gästade försvarsmaktens Överbefälhavare Halmstads garnison – en del av försvarsmakten som växer, inte minst på grund av det planerade inköpet av ett nytt robotsystem."
 • "– Just nu handlar det om ett politiskt beslut angående vilken väg vi ska gå, säger Överbefälhavare Micael Bydén vid besöket på Halmstad garnison."
 • "Överbefälhavare Sverker Göranson säger att uppgifterna så vitt han känner till är felaktiga."
 • "Överbefälhavare Sverker Göranson säger i dag att han inte tror att återinförd värnplikt är lösningen på personalförsörjningen till Försvarsmakten."
 • "Men fem miljarder är ett väldigt stort belopp, säger Överbefälhavare Sverker Göranson."
 • "Överbefälhavare Sverker Göransson sade nyligen att försvaret behöver två miljarder i nya anslag men försvarsminister Karin Enström lovade inga nya pengar till försvaret i det nya försvarsbeslutet år 2015."
 • "Överbefälhavare Sverker Göranson medverkar i riksdagens försvarsutskotts nästa möte på tisdag för att redogöra hur situationen ser ut för den svenska truppen i Afghanistan, skriver Svenska Dagbladet på nätet."
 • "Överbefälhavare Sverker Göranson gick tillsammans med anhöriga och militära ledningspersoner fram till rampen."
 • "Överbefälhavare Sverker Göransson vill inte kommentera varken Jan Björklunds förslag eller den kritik förslagen mött från försvarsminister Sten Tolgfors."
 • "Överbefälhavare ( ÖB ) Sverker Göranson och försvarsminister Sten Tolgfors och anhöriga till de båda döda soldaterna gick fram till kistorna som hade placerats på planets lastramp."

Diskussion om ordet Överbefälhavare