överstelöjtnant

överstelöjtnanten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet överstelöjtnant

  • "Kommendör Björn Hamilton och överstelöjtnant Rolf Lindén, ligger bakom den nya dokumentärfilmen Kalla kriget del 4, som ges ut av Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek."
  • "Nu ska vi blicka framåt och ta nästa steg mot att träda in i den nya organisationen, säger ställföreträdande flottiljchef överstelöjtnant Magnus Liljegren i ett pressmeddelande."
  • "Andreas Davidsson, överstelöjtnant och stabschef på Blekinge flygflottilj F17 i Kallinge, har deltagit i sex internationella insatser."
  • "Det berättar chefen för Dalregementsgruppen, överstelöjtnant Mikael Lundin."
  • "Fienden har gjort en snabb framryckning västerut in i Dalarna och uppträder nu i de flesta kommuner i Dalarna, säger Mikael Lundin överstelöjtnant och samverkansofficer."
  • "– Det vi övar på är vår huvudtjänst som är strid mot luftmål, säger överstelöjtnant Per Nordberg."
  • "Det är först på senare år, när fler kvinnor kommit in, som jag börjat reflektera över det, säger Sofia Westermark, som idag är major men blir överstelöjtnant när hon tillträder som bataljonschef."
  • "Det här hjälper till att lugna våra allierade, samt det allmänna försvaret i Europa, om så är nödvändigt, säger överstelöjtnant Brad Culligan, chef för 838:e transportbataljonen inom USA:s armé."
  • "– Det här är samma pansarbandvagnar som Sverige sålde till Tjeckien, bekräftar överstelöjtnant Jan Forsberg, tidigare lärare i militär teknik på Försvarshögskolan, för Kvällsposten."
  • "Vi ska träna vår brigad i den här miljön under anfalls- och försvarsstrid, säger överstelöjtnant Johan Skiöld."

Rim på överstelöjtnant

Vad betyder överstelöjtnant inom militärväsen ?

officer med graden närmast under överste

Relaterat till överstelöjtnant

överordnad

ställföreträdare

kombattant

Diskussion om ordet överstelöjtnant