hövitsman

hövitsmannen

(-)(-)
Substantiv
historia
hövitsman
Hövitsman betyder ursprungligen en ställföreträdare, oftast en kungens fogde. Sedan har begreppet diversifierats och använts som beteckning även på andra personer, i någon form av översyningsbefattning.


Bilden: Sten Sture d.ä.

Synonymer