prokurist

prokuristen
prokurister
prokuristerna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet prokurist på svenska?

Obestämd singular: prokurist
Bestämd singular: prokuristen
Obestämd plural: prokurister
Bestämd plural: prokuristerna

Vad betyder prokurist inom juridik ?

person som har fullmakt att teckna firma; En prokurist har behörighet att företräda bolaget i allt som avser bolagets rörelse

Möjliga synonymer till prokurist

Relaterat till prokurist

underordnad

förtroendeman

ställföreträdare

ledare

handel

Diskussion om ordet prokurist