prosaist

prosaisten
prosaister
prosaisterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet prosaist på svenska?

Obestämd singular: prosaist
Bestämd singular: prosaisten
Obestämd plural: prosaister
Bestämd plural: prosaisterna

Hur används ordet prosaist

  • "Det litterära Katapultpriset instiftades av Sveriges Författarförbund 1991 och delas årligen ut till en skönlitterär författare, prosaist eller lyriker som debuterat under föregående år."
  • "Priset på 40 000 kronor delas ut till en skönlitterär författare, prosaist eller lyriker, som debuterat under föregående år."
  • "Priset går till prosaist eller lyriker"
  • "Katapultpriset delas varje vår ut till en skönlitterär författare – prosaist eller lyriker – som debuterat under föregående år."
  • "Katapultpriset är instiftat av Sveriges författarförbund, och delas ut årligen till en skönlitterär författare, prosaist eller lyriker som debuterat året innan."
  • "Katapultpriset delas ut av Sveriges Författarförbunds skönlitterära sektion och tilldelas en prosaist eller lyriker som debuterat under föregående år."
  • "Katapultpriset är instiftat av Sveriges författarförbund, och delas ut årligen till en skönlitterär författare, prosaist eller lyriker som debuterat året innan."
  • "Annars kanske man blir prosaist."

Möjliga synonymer till prosaist

Diskussion om ordet prosaist