agent

agenten
agenter
agenterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet agent på svenska?

Obestämd singular: agent
Bestämd singular: agenten
Obestämd plural: agenter
Bestämd plural: agenterna

Hur används ordet agent

 • "28-åriga Mattias Guters agent Johan Altberg bekräftar för"
 • "Deras agent ringde då till Karlskrona som beslutade att ta emot fartyget med kort varsel."
 • "– Jag har inte hört någonting från varken Mattias själv eller hans agent."
 • "Men så blev han handplockad av en agent som fått upp ögonen för 19-åringen."
 • "Affären ska ha slutförts utan insyn från vare sig KHK eller Walters agent."
 • "Tackar han ja till LA:s erbjudanden hamnar han inom deras ordinarie lönebudget och det innebär vissa ekonomiska begränsningar, säger landslagsmittfältarens agent Fabio Alho till aftonbladet.se."
 • "– Klubbar har visat intresse för Johan, men vi har ingenting klart idag, säger hans agent Björn Rockström"
 • "Till bekanta uppgav 22-åringen att hans anhörig var rysk agent, som fått i uppdrag att kräva in 800 000 kronor av dem."
 • "De senaste åren har Grahn arbetat som agent med Köpenhamn som bas."
 • "– Jag har haft en dialog med Tonys agent där Tonys önskan om att bryta avtalet i förtid har diskuterats."

Ordet agent har 4 betydelser

 • Inom titel
 • Inom politik
 • Inom kemi
 • Inom lingvistik
titel
politik
kemi
lingvistik

Vad betyder agent inom titel ?

En agent inom företagsekonomi är ett företag som har rätten att sälja varor åt ett annat företag. Agenten erhåller sin rätt genom ett avtal med företaget (huvudmannen) som bland annat reglerar marknadens och provisionens storlek. Har agenten ensamrätt på marknaden kallas denne generalagent. Avtalstiden är ofta flera år. Agenten tar inga ekonomiska risker då denne normalt inte för ett eget lager. Priser, kundförhandlingsvillkor och leveransvillkor fastställs av huvudmannen. Huvudmannen ansvarar för kundleveransen. Hos vissa agenter ingår kundsupport och service. https://sv.wikipedia.org/wiki/Agent_(handel)

Översättningar

Synonymer till agent

Möjliga synonymer till agent

Relaterat till agent

göromål

medverkan

samverkan

avtal

förtroendeman

underordnad

budbärare

Vanlig betydelse av ordet agent inom politik

Översättningar

Synonymer till agent

Övrig relation till agent

Möjliga synonymer till agent

Ovanlig betydelse av ordet agent inom kemi

Översättningar

Synonymer till agent

Möjliga synonymer till agent

Ordet agent inom lingvistik

Agent (eller, med latinsk form, agens) är en semantisk roll. Det är initiativtagaren i den "scen", som en verbhandling kan sägas utgöra. Agentrollen uppbärs oftast av ett animat substantiv eller pronomen. Agentens morfologiska och syntaktiska egenskaper beror på språktyp: i nominativa språk är agenten identisk med subjektet i aktiv sats, i ergativa språk står agenten i ergativ. Ett svenskt exempel: John är agent i "John bygger huset". https://sv.wikipedia.org/wiki/Agent_(semantik)

Översättningar

Engelska

agent

agents
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet agent

 • "their research uncovered new disease agents"

Ordet agent har 8 betydelser

 • Inom musik
 • Inom politik
 • Inom biologi
 • Inom norgespec
 • Inom geografi
 • Inom matematik
 • Inom generell
 • Inom lingvistik
musik
politik
biologi
norgespec
geografi
matematik
generell
lingvistik

Vad betyder agent inom musik ?

acts on behalf of other persons or organizations

Översättningar

Svenska

Synonymer till agent

Möjliga synonymer till agent

Ordet agent inom politik

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till agent

Ordet agent inom biologi

a substance that exerts some force or effect

Översättningar

Svenska

Ordet agent inom norgespec

Översättningar

Ordet agent inom geografi

an active and efficient cause; capable of producing a certain effect

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till agent

Ordet agent inom matematik

a businessman who buys or sells for another in exchange for a commission

Översättningar

Svenska

Synonymer till agent

Möjliga synonymer till agent

Ordet agent inom generell

a secret agent

Översättningar

Svenska

Synonymer till agent

Möjliga synonymer till agent

Ordet agent inom lingvistik

Översättningar

Svenska
 • agent  [ lingvistik ]

Möjliga synonymer till agent