spy

spyr
spydde
spytt
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till spy

Hur böjs ordet spy på svenska?

Presens: spyr
Preteritum: spydde
Supinum: spytt

Ordet spy har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom generell
medicin
generell

Vad betyder spy inom medicin ?

reagera genom att tömma maginnehållet genom munnen

Översättningar (inom medicin)

Engelska

Synonymer till spy (inom medicin)

Möjliga synonymer till spy (inom medicin)

Ordet spy inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till spy (inom generell)

Möjliga synonymer till spy (inom generell)

Diskussion om ordet spy

  • kalashatt - 2009-06-01

    "Throw up" borde vara med bland förslagen.

spy

spies
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till spy (inom generell)

Vad betyder spy inom politik ?

a secret agent hired by a state to obtain (military) information about its enemies

Möjliga synonymer till spy

Diskussion om ordet spy

spy

spied
spied
spy
Verb

Översättningar

Hur används ordet spy

  • "spy for the Russians"

Ordet spy har 3 betydelser

  • Inom data
  • Inom medicin
  • Inom byggnadskonst
data
medicin
byggnadskonst

Vad betyder spy inom data ?

secretly collect sensitive or classified information; engage in espionage

Översättningar (inom data)

Möjliga synonymer till spy (inom data)

Ordet spy inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till spy (inom medicin)

Möjliga synonymer till spy (inom medicin)

Ordet spy inom byggnadskonst

watch, observe, or inquire secretly

Översättningar (inom byggnadskonst)

Synonymer till spy (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till spy (inom byggnadskonst)

Diskussion om ordet spy