handelsfördrag

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet handelsfördrag

  • "Ungdomarna har bland annat diskuterat situationen i Syrien, klimatfrågan samt EU:s handelsfördrag och tanken är att träffarna ska föra ungdomarnas tankar vidar uppåt i den politiska hierarkin."
  • "Det är ett handelsfördrag som har som mål att stoppa varumärkesförfalskning och piratkopiering."
  • "Han har inväntat en utredning som amerikanska handelsdepartementet låtit göra enligt ett handelsfördrag från 1962, för att analysera huruvida EU:s export av bilar till USA är ett hot mot landets säkerhet."
  • "Hittills har planerna på ett handelsfördrag varit ett obestämt och mycket långsiktigt mål."

Diskussion om ordet handelsfördrag