förpaktning

förpaktningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till förpaktning

Relaterat till förpaktning

avtal

besittning

Diskussion om ordet förpaktning