upplåtelse

upplåtelsen
upplåtelser
upplåtelserna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet upplåtelse på svenska?

Obestämd singular: upplåtelse
Bestämd singular: upplåtelsen
Obestämd plural: upplåtelser
Bestämd plural: upplåtelserna

Hur används ordet upplåtelse

  • "– Det är väldigt exceptionellt i Karlskrona kommun att en förening får ha gratis hyra och gratis upplåtelse på en hel lokal och det har vi prioriterat i stället."
  • "Konkurrensverket har inlett en granskning av Telia Soneras klagomål mot Luftfartsverkets ( LFV ) affärsvillkor vid upplåtelse av utrymme för mobiltelefonutrustning vid Arlanda flygplats."
  • "Sedan dess har parterna inte kunnat enas om villkoren för upplåtelse av utrymmena."
  • "Beslutet gäller sådan upplåtelse som avses i 32 § rennäringslagen och får därmed inte överklagas till allmän förvaltningsdomstol."
  • "Högsta domstolen slog fast att Girjas sameby i Norrbotten har ensamrätt till upplåtelse av jakt och fiske i området på grund av urminnes hävd."
  • "Vill se över upplåtelse av jakt i fjällen"
  • "– Det vi fört fram är de delar som berör upplåtelse av småviltsjakt och fiske efter Girjasdomen."
  • "I mars 2018, alltså flera månader efter den avtalade tiden för upplåtelse, skulle Emin få köpa lägenheten."
  • "Rennäringselegeationen beslutar om principer för upplåtelse av mark, jakt och fiske."
  • "Det handlar om upplåtelse av mark i området."

Vad betyder upplåtelse inom generell ?

det att upplåta en fastighet

Relaterat till upplåtelse

avtal

besittning

överflyttning

Diskussion om ordet upplåtelse