nyttja

nyttjar
nyttjade
nyttjat
Verb

Översättningar

Synonymer till nyttja

Hur böjs ordet nyttja på svenska?

Presens: nyttjar
Preteritum: nyttjade
Supinum: nyttjat

Hur används ordet nyttja

 • "I kulturplanen vill man vidga deltagandet och nyttja tekniken."
 • "Det var i höstas som idén att nyttja den oanvända Kongahällatomten till stadsodling föddes."
 • "Men på längre sikt hoppas man kunna nyttja en övernattningslägenhet och även skapa samarbete över kommungränserna för att ordna heldagspaket med aktiviteter."
 • "Några nya kvadratmeter blir det dock inte tal om, utan det handlar om att nyttja de ytor som finns på ett bättre sätt."
 • "– För det finns en stor potential att nyttja havet."
 • "Varför inte nyttja det andra redan har gjort?"
 • "Varför inte nyttja det andra redan har gjort?"
 • "Inte minst med tanke på att Kvillestaden växer så det knakar borde det hur som helst finnas ett intresse av att ge människor möjlighet att nyttja Ramberget mer än vad som görs i dag."
 • "Varför inte nyttja det andra redan har gjort?"
 • "– För det finns en stor potential att nyttja havet."
 • "Ett sommarhus bör ligga på max två till tre timmars avstånd för att man ska nyttja det, säger mäklaren Sebastian Matuska."
 • "Ett sommarhus bör ligga på max två till tre timmars avstånd för att man ska nyttja det, säger mäklaren Sebastian Matuska."
 • "Mats Mattisson, som är avdelningschef för fritid och anläggningar på kultur- och fritidsförvaltningen, säger till SVT Nyheter Blekinge att det nu kommer dröja innan man kan nyttja Idrottshallen."
 • "Tillsammans med kommunen har klubben fått lägga ner arbete på att boka och omboka tränings- och tävlingstider eftersom de inte kan nyttja Vedebyhallen."
 • "Under södra och norra läktaren har det byggts nya rum som med glasvikdörrar som kan öppnas helt eller stängas om man vill nyttja rummen ostört"
 • "– Jag kommer ringa till dem och nyttja Guldkantstjänsten igen, säger John Bengtsson."
 • "– Nej, men de kostnaderna vi redan har lagt kan vi nyttja till stor del och mycket förberedelsearbetet kan vi använda, säger Per-Ola Mattsson."
 • "Vi svenskar är ganska bra på att nyttja naturen, men ungdomar idag konsumerar nog mer skog i datorspelen än i verkliga livet."
 • "– Enligt hyresavtalet har skolan rätt att utan kostnad nyttja matsalen när restaurangen är stängd."
 • "Vi kommer även att nyttja källaren, säger projektledaren William Lavesson."

Rim på nyttja

Ordet nyttja har 2 betydelser

 • Inom jordbruk
 • Inom amerikansk engelska
jordbruk
amerikansk engelska

Vad betyder nyttja inom jordbruk ?

använda

Översättningar (inom jordbruk)

Synonymer till nyttja (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till nyttja (inom jordbruk)

Ordet nyttja inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till nyttja (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet nyttja

 • - 2009-11-06

  use

nyttjande

(-)(-)(-)
Substantiv

Synonymer till nyttjande (inom amerikansk engelska)

Hur används ordet nyttjande

 • "Förutom att analysera attityder till rökning i skolans värld, ska även intervjuer av nyanlända genomföras, för att få fördjupad kunskap om inställningen till nyttjande av tobak."
 • "En kritik som lyfts fram är att inte en ensam förening borde fått erbjudandet om att skriva under ett nyttjande avtal och på så sätt få ta ut avgifter."
 • "Arrangörerna i Malung nomineras i en klass som gäller nyttjande av marknadsföring och distribution."
 • "Landstinget föreslår att nyttjande av stafettläkare kraftigt ska minska."
 • "Om medborgarförslaget antas av samhällsbyggnadsnämnden måste även en ansökan till polismyndigheten angående nyttjande av offentlig platsmark göras. ”"
 • "– Det är fast egendom då gäller andra regler om ett nyttjande rättsavtal ska gälla mot en ny ägare, som det handlar om här."
 • "Han friades från fyra åtalspunkter gällande sexuellt nyttjande av person i beroendeställning, bedrägeri, våldtäkt och sexuellt ofredande."
 • "I januari presenterade Miljömålsberedningen “ Havet och människan ”, ett förslag på en ny strategi för att förstärka arbetet med bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina miljöer."
 • "Billigare nyttjande"
 • "Ja, för trots att de halländska papporna ökat sitt uttag med 13 dagar under samma period så är det en bit kvar tillls vi har ett jämställt nyttjande av föräldrapenningen."

Diskussion om ordet nyttjande