rådighet

rådigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet rådighet

  • "– Gemensamt för dessa medborgare är att de har visat stor rådighet som har påverkat utgången av en händelse på ett positivt sätt, säger Carina Persson i ett pressmeddelande."
  • "Det är bättre att man gör det under rådighet än under tvång, säger Bengt-Åke Rehn ( S ) kommunalråd Mora."
  • "– Problemet är att det är många andra verksamheter som etablerat sig, så det är osannolikt att vi får full rådighet över hela de gamla regementsområdena, så det blir en utmaning, säger Johan Svensson, produktionschef på Försvarsmakten."
  • "Men vi äger inte rådighet över de andra fastighetsägarnas hyresbostäder, omsorgsförvaltningen kan inte säga till dem att ordna en bostad, säger Lena Isokiväle, tf förvaltningschef Älvkarleby kommun."
  • "– Det viktigaste för mig är att får rådighet över Norra Järnvägsgatan."
  • "– Det blev bråttom därför det fanns andra intressenter också, vilket är glädjande för de som säljer givetvis, och därmed tyckte vi det blev angeläget att vi verkligen fick rådighet över Kaptensgården, säger kommunalrådet Carina Zachau ( M )."
  • "Staden har dock inte har rådighet över parkeringar på privat mark, därför gäller inte nyttokorten där."
  • "I sitt yttrande uppger de också att det är Jönköpings kommun som äger rådighet över vattnet och att det är kommunens ansvar att de olika verksamheterna i sjön kan samsas."
  • "Polisens regioner lämnar varje år förslag på personer som genom särskild rådighet hjälpt polisen."
  • "Polisens regioner lämnar varje år förslag på personer som genom särskild rådighet hjälpt polisen."

Möjliga synonymer till rådighet

Relaterat till rådighet

planmässighet

besittning

beslutsamhet

förstånd

omdöme

Diskussion om ordet rådighet