arrendeavgift

arrendeavgiften
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet arrendeavgift

  • "Då handlade det om en arrendeavgift på en krona per år."
  • "Fastighetsägarna arrenderar ut mark och meddelade för en tid sedan att de ville ta ut mer i arrendeavgift för att täcka höjningar av fastighetsskatten och fastighetsavgiften."
  • "Att arrendeavgift slopas för april tycker hon är bra, men tycker också att kommunen borde göra mer för att stötta det lokala restauranglivet."
  • "Han är styrelseledamot i föreningen Östra stranden och han reagerar starkt på kommunens förslag om att höja stugägarnas arrendeavgift med 200 procent."
  • "Plötsligt ville kommunen chockhöja deras arrendeavgift."
  • "Eftersom det kommunala terminalbolaget betalar en högre arrendeavgift till anläggningens privata ägare Brinova än vad transportbolaget som ska stå för driften sen betalar till kommunen."
  • "Detta medan andra klubbar, till exempel Jönköpings segelklubb får betala en arrendeavgift på 250 000 för en markplätt, hamn och några plåtskjul vid Rosendala i Huskvarna."
  • "Jaktavtalet beräknas vara värt 200 000 kronor per år eller åtta miljoner kronor på 40 år räknat på en arrendeavgift på 50 kronor per hektar."
  • "Ett arrendeavtal utan en arrendeavgift är inte giltigt."
  • "Detta trots att de betalat en högre arrendeavgift för det strandtomt."

Diskussion om ordet arrendeavgift