inkomstskatt

inkomstskatten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet inkomstskatt

  • "Men förslaget om att sänka gränsen för när man ska betala statlig inkomstskatt har fått SD att ifrågasätta regeringens skattesänkningar."
  • "– Det kan ju handla om moms, arbetsgivaravgifter, inkomstskatt."
  • "De thailändska bärplockarna blev mycket upprörda när över hälften av deras inkomster drogs av i sociala avgifter och inkomstskatt."
  • "Däremot säger partiet nej till regeringens höjda marginalskatter, att fler ska betala statlig inkomstskatt."
  • "Nu blir det ytterligare 150.000 löntagare som får höjd inkomstskatt, säger partiets talesperson Jakob Forssmed."
  • "Saudier betalar ingen inkomstskatt, har gratis sjukvård och utbildning, är vana vid att bensinen knappt kostar något och att luftkonditioneringen alltid kan stå på."
  • "En fyrtiotalist från Stockholm, skilde sig från sin fru, utvandrade till Portugal, och begärde särskild inkomstskatt för utlandsboende, allt på mindre än två veckor 2011."
  • "Fackförbundet Saco skriver i en kommentar att regeringen begår ett misstag när man i budgeten väljer att inte räkna upp brytpunkten för statlig inkomstskatt."
  • "Enligt Sacos egna beräkningar kommer hälften av alla heltidsarbetande med högskoleutbildning betala statlig inkomstskatt innan mandatperioden är slut, skriver TT."
  • "Den andra delen när det gäller inkomstskatt är att gränsen för när man ska börja betala statlig skatt brukar höjas lite varje år, men kommer inte att höjas för 2016."

Vad betyder inkomstskatt inom ekonomi ?

en skatt som betalas av den som har en beskattningsbar inkomst http://sv.wikipedia.org/wiki/Inkomstskatt

Möjliga synonymer till inkomstskatt

Relaterat till inkomstskatt

utgift

penningväsen

Diskussion om ordet inkomstskatt