inkomstkälla

inkomstkällan
inkomstkällor
inkomstkällorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet inkomstkälla på svenska?

Obestämd singular: inkomstkälla
Bestämd singular: inkomstkällan
Obestämd plural: inkomstkällor
Bestämd plural: inkomstkällorna

Hur används ordet inkomstkälla

 • "Men kommunalrådet Per-Ola Mattsson vidhåller att ( S ) att verksamheten är en bra inkomstkälla."
 • "Otto Larsson vill se ett totalt avkriminaliserat bruk av drogen och menar att en statlig reglering av cannabis bland annat skulle göra att kriminella nätverk skulle förlora en stor inkomstkälla och att fler människor skulle kunna använda det i medicinskt syfte."
 • "Trots att personerna varit bosatta i Sverige i fem år är fortsatt etableringsersättning en vanlig inkomstkälla."
 • "Panta burkar är en annan inkomstkälla."
 • "Statistiken visar att bara omkring 30 procent av personerna som bor i mindre städer och tätorter som till exempel Karlskrona och Karlshamn har lön som största inkomstkälla där årsinkomsten överstiger 96 000 kronor."
 • "Hanö med dess vackra natur och rogivande miljö lockar årligen drygt 30 000 besökare, vilket har blivit en god inkomstkälla för flera som bor på ön."
 • "Hanö, med dess vackra natur och rogivande miljö, lockar årligen drygt 30 000 besökare, vilket har blivit en god inkomstkälla för flera som bor på ön."
 • "CUF motivering till att legalisera cannabis är att det skulle innebära skademinimering för de som brukar cannabis, samt att en legalisering skulle ta bort en viktig inkomstkälla för den organiserade brottsligheten."
 • "En som berörs är Johan Backlin som nyligen tagit över driften av Kloster herrgård utanför Hedemora och som en extra inkomstkälla hade Johan Backlin planer på att bygga ett litet vattenkraftverk med en fallturbin vid de dammar som finns kvar från 1800-talets valsplåtstillverkning."
 • "Cypern måste nu försöka hitta en annan inkomstkälla för att säkra nödlånen."

Ordet inkomstkälla har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom generell
ekonomi
generell

Vad betyder inkomstkälla inom ekonomi ?

något som ger upphov till inflöde av pengar (inkomst) till en person, en organisation, ett företag, en myndighet eller liknande

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Möjliga synonymer till inkomstkälla (inom ekonomi)

Relaterat till inkomstkälla (inom ekonomi)

inkomst

förvärv

förråd

penningväsen

rikedom

Ordet inkomstkälla inom generell

Diskussion om ordet inkomstkälla