reserv

reserven
reserver
reserverna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till reserv

Hur böjs ordet reserv på svenska?

Obestämd singular: reserv
Bestämd singular: reserven
Obestämd plural: reserver
Bestämd plural: reserverna

Hur används ordet reserv

 • "Anledningen att Karlskronas vattenverk pekas ut som riksintressant är att det nyttjas av många människor, har stor kapacitet och god kvalitet, har liten risk att påverkas av klimatförändringar och behövs som reserv eller för framtida användning."
 • "Det är samma summa som förra året och pengar som tas av kommunsyrelsens reserv."
 • "Billy Åkerström tycker dock att om hockeyklubben och handbollsklubben får pengar kommunens reserv, så borde även pinigklubben få det."
 • "I Karlshamn kan Mörrumsån komma att bli en en sådan reserv."
 • "Vi kommer att ha med oss nycklar som en reserv till det här är utrett, säger Martin Olsson."
 • "Enligt tidningen väntas istället Johannes Jönsson ställa upp i målet med Oscar Fröberg som reserv."
 • "Runt 100 miljoner från regionens reserv – och besparingar."
 • "Alliansstyret vill åtgärda underskottet dels genom att ta runt 100 miljoner ifrån regionens reserv och dels genom besparingar."
 • "Detta eftersom det inte är rimligt med flera ägare för en anläggning som används som reserv, säger Anders Svensson, vd för E.ON Värmekraft."
 • "Med en reserv på 50 miljoner går budgeten fortfarande ihop."

Ordet reserv har 3 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom vardagligt
 • Inom allmänt
bildligt
vardagligt
allmänt

Vad betyder reserv inom bildligt ?

något som kan träda in i stället för något annat vid behov

Synonymer till reserv (inom bildligt)

Möjliga synonymer till reserv (inom bildligt)

Relaterat till reserv (inom bildligt)

förberedelse

kombattant

återstod

övermått

förråd

hjälp

skyddsmedel

Ordet reserv inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till reserv (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till reserv (inom vardagligt)

Ordet reserv inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Diskussion om ordet reserv

reserv

Adverb

Översättningar (inom allmänt)

Hur används ordet reserv

 • "Anledningen att Karlskronas vattenverk pekas ut som riksintressant är att det nyttjas av många människor, har stor kapacitet och god kvalitet, har liten risk att påverkas av klimatförändringar och behövs som reserv eller för framtida användning."
 • "Det är samma summa som förra året och pengar som tas av kommunsyrelsens reserv."
 • "Billy Åkerström tycker dock att om hockeyklubben och handbollsklubben får pengar kommunens reserv, så borde även pinigklubben få det."
 • "I Karlshamn kan Mörrumsån komma att bli en en sådan reserv."
 • "Vi kommer att ha med oss nycklar som en reserv till det här är utrett, säger Martin Olsson."
 • "Enligt tidningen väntas istället Johannes Jönsson ställa upp i målet med Oscar Fröberg som reserv."
 • "Runt 100 miljoner från regionens reserv – och besparingar."
 • "Alliansstyret vill åtgärda underskottet dels genom att ta runt 100 miljoner ifrån regionens reserv och dels genom besparingar."
 • "Detta eftersom det inte är rimligt med flera ägare för en anläggning som används som reserv, säger Anders Svensson, vd för E.ON Värmekraft."
 • "Med en reserv på 50 miljoner går budgeten fortfarande ihop."

Vad betyder reserv inom generell ?

något som kan träda in i stället för något annat vid behov

Möjliga synonymer till reserv

Diskussion om ordet reserv

reserv

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet reserv

 • "Anledningen att Karlskronas vattenverk pekas ut som riksintressant är att det nyttjas av många människor, har stor kapacitet och god kvalitet, har liten risk att påverkas av klimatförändringar och behövs som reserv eller för framtida användning."
 • "Det är samma summa som förra året och pengar som tas av kommunsyrelsens reserv."
 • "Billy Åkerström tycker dock att om hockeyklubben och handbollsklubben får pengar kommunens reserv, så borde även pinigklubben få det."
 • "I Karlshamn kan Mörrumsån komma att bli en en sådan reserv."
 • "Vi kommer att ha med oss nycklar som en reserv till det här är utrett, säger Martin Olsson."
 • "Enligt tidningen väntas istället Johannes Jönsson ställa upp i målet med Oscar Fröberg som reserv."
 • "Runt 100 miljoner från regionens reserv – och besparingar."
 • "Alliansstyret vill åtgärda underskottet dels genom att ta runt 100 miljoner ifrån regionens reserv och dels genom besparingar."
 • "Detta eftersom det inte är rimligt med flera ägare för en anläggning som används som reserv, säger Anders Svensson, vd för E.ON Värmekraft."
 • "Med en reserv på 50 miljoner går budgeten fortfarande ihop."

Vad betyder reserv inom generell ?

något som kan träda in i stället för något annat vid behov

Diskussion om ordet reserv