ombyte

ombytet
ombyten
ombytena
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till ombyte

Hur böjs ordet ombyte på svenska?

Obestämd singular: ombyte
Bestämd singular: ombytet
Obestämd plural: ombyten
Bestämd plural: ombytena

Hur används ordet ombyte

  • "Incidenten inträffade en kväll i januari när man skulle hjälpa en av de boende med ombyte inför natten."
  • "Socialstyrelsen kräver minst ett ombyte om dagen."
  • "– Lite pirrigt är det ju, men jag har ombyte med mig om jag skulle plurra."
  • "Från och med nu rekommenderar han dessutom sina valarbetare att ta med sig ombyte till kampanjerna, så att de inte ska bära profilkläderna på sig på fritiden."
  • "– Det är både tjejer och killar som tycker att omklädningssituationen är jobbig och avstår från både ombyte och dusch, berättar Åsa Kjellberg på Bjursåsskolan."
  • "– Det är viktigt att det blir lite ombyte för de som är inne mycket och inte kommer ut."
  • "– För det första ska man aldrig bege sig ut på en is om man ser att den är dålig, men gör man det ändå så ska man alltid ha med sig ombyte och isdubbar, säger Andreas Westlund på Norrhälsinge räddningstjänst."
  • "Viktigast är isdubbar runt halsen, men även räddningslina och torrt ombyte är viktiga om olyckan är framme."
  • "– Man bör vara minst tre, aldrig åka ensam och man bör ha utrustning med sig i form av isdubbar, hjälm, livlina gärna ett par stavar också samt varmt ombyte, säger Anders Björn."
  • "23 brandmän får trängas när larmet går, men även efteråt när det är dags för ombyte."

Vad betyder ombyte inom teknik ?

det att ersätta något med något annat av samma slag, särskilt om kläder

Möjliga synonymer till ombyte

Relaterat till ombyte

föränderlighet

omplacering

olikhet

byte

utbyte

omläggning

ojämnhet

byte

Diskussion om ordet ombyte