jämkning

jämkningen
jämkningar
jämkningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till jämkning

Hur böjs ordet jämkning på svenska?

Obestämd singular: jämkning
Bestämd singular: jämkningen
Obestämd plural: jämkningar
Bestämd plural: jämkningarna

Hur används ordet jämkning

  • "Ellagen ger möjlighet till reducering, så kallad jämkning, av avbrottsersättningen om arbetet med att reparera nätet försenats för att inte utsätta personalen för betydande risker."
  • "Efter livlig debatt och förhandlingar in i det sista gick man med på jämkning, säger SVT:s politikreporter Katia Elliott som bevakar stämman på plats."
  • "Det kan i sin tur bero på att man har en felaktig jämkning."
  • "” När ekonomin är kärv kan kvarskatten vara svår att betala och därför råder vi hushållen att se över sin skatte- jämkning redan nu ” säger Mikael Necke, chef för Kronofogdens förebyggande verksamhet, i ett pressmeddelande."
  • "Inte intresserad av jämkning"
  • "Någon jämkning av skadeståndet på 117 miljoner kronor är musikbranschens ombud inte intresserad av."
  • "Ingen jämkning"
  • "Totalt skulle egentligen 370.000 kronor återbetalas, men efter jämkning på grund av osäkerhet i vissa krav blir det cirka 200 000 kronor som krävs tillbaka."
  • "Vidare så skall jämkning ske mot bakgrund av att reaktionen på brottsligheten skulle bli oproportionerligt sträng för Driftaren."
  • "– Till syvende och sist kan vi inte ha regler som särbehandlar vissa grupper i samhället, men vi måste hitta en jämkning som alla kan vara nöjda med, säger hon till Rapport."

Vad betyder jämkning inom juridik ?

av skadestånd

Möjliga synonymer till jämkning

Relaterat till jämkning

olikhet

nedgång

föränderlighet

utjämning

Diskussion om ordet jämkning