inversion

inversionen
inversioner
inversionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Övrig relation till inversion

Hur böjs ordet inversion på svenska?

Obestämd singular: inversion
Bestämd singular: inversionen
Obestämd plural: inversioner
Bestämd plural: inversionerna

Hur används ordet inversion

 • "– Men värdena blir så här höga bara under vintern när det är inversion."
 • "Femomenet med de kraftiga temperaturskillnaderna kallas inversion."
 • "Orsaken till det är att det ibland uppstår ett fenomen som kallas inversion i luften när det är kallt och vindstilla."
 • "Anledningen till de höga halterna var så kallad inversion, det vill säga varm luft som ligger som ett lock och håller ner kall luft mot gatunivå."
 • "Den dåliga luften orsakas av inversion, vilket innebär att luften närmast marken är kallare än de övre luftlagren och därför inte stiger uppåt och byts ut."
 • "Se Nils äventyr i klippet ovan, och för de som undrar vad ” inversion ” är – se"
 • "Att smällarna hörs så pass bra beror på väderfenomenet inversion."
 • "Anledningen till att smällarna nu upplevs så kraftiga beror på väderfenomenet inversion."
 • "- Då kan vi få det här fenomenet som kallas för inversion då vi får ett lock som bildas över staden som gör att luftföroreningarna stannar närmast marken."
 • "Anledningen är att lufttrycket och kylan bildar inversion."

Ordet inversion har 2 betydelser

 • Inom meteorologi
 • Inom matematik
meteorologi
matematik

Vad betyder inversion inom meteorologi ?

omkastning; omvänd ordföljd (predikatet före subjektet)

Översättningar (inom meteorologi)

Övrig relation till inversion (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till inversion (inom meteorologi)

Relaterat till inversion (inom meteorologi)

omläggning

återgång

motsättning

motsats

föränderlighet

upprullning

Ordet inversion inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Diskussion om ordet inversion

inversion

inversions
Substantiv

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Synonymer till inversion (inom matematik)

Ordet inversion har 6 betydelser

 • Inom språkvetenskap
 • Inom juridik
 • Inom meteorologi
 • Inom språkvetenskap
 • Inom generell
 • Inom matematik
språkvetenskap
juridik
meteorologi
språkvetenskap
generell
matematik

Vad betyder inversion inom språkvetenskap ?

turning upside down

Översättningar (inom språkvetenskap)

Synonymer till inversion (inom språkvetenskap)

Möjliga synonymer till inversion (inom språkvetenskap)

Ordet inversion inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till inversion (inom juridik)

Ordet inversion inom meteorologi

the layer of air near the earth is cooler than an overlying layer

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska

Möjliga synonymer till inversion (inom meteorologi)

Ordet inversion inom språkvetenskap

Översättningar (inom språkvetenskap)

Svenska

Synonymer till inversion (inom språkvetenskap)

Ordet inversion inom generell

the act of turning inside out

Översättningar (inom generell)

Synonymer till inversion (inom generell)

Möjliga synonymer till inversion (inom generell)

Ordet inversion inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Möjliga synonymer till inversion (inom matematik)

Diskussion om ordet inversion