postposition

postpositionen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder postposition inom lingvistik ?

ord som genom att sättas efter en nominalfras uttrycker någon sorts relation mellan denna och en annan del av satsen

Relaterat till postposition

omläggning

nedtryckning

sänkning

nedgång

vårdslöshet

Diskussion om ordet postposition

postposition

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder postposition inom lingvistik ?

the placing of a modifier after the word that it modifies in a sentence

Diskussion om ordet postposition