mankering

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till mankering

frånvaro

misslyckande

försumlighet

försummelse

vårdslöshet

otillräcklighet

Diskussion om ordet mankering