frikallelse

frikallelsen
frikallelser
frikallelserna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet frikallelse på svenska?

Obestämd singular: frikallelse
Bestämd singular: frikallelsen
Obestämd plural: frikallelser
Bestämd plural: frikallelserna

Rim på frikallelse

Vad betyder frikallelse inom generell ?

befrielse från någon form av plikt, speciellt värnplikt

Relaterat till frikallelse

frikännelse

fredsslut

tillåtelse

frånvaro

annullering

befrielse

förlust

avvikelse

mottagande

restitution

Diskussion om ordet frikallelse