understödstagare

Adjektiv

Diskussion om ordet understödstagare

understödstagare

understödstagaren
understödstagare
understödstagarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet understödstagare på svenska?

Obestämd singular: understödstagare
Bestämd singular: understödstagaren
Obestämd plural: understödstagare
Bestämd plural: understödstagarna

Diskussion om ordet understödstagare