fattighjon

fattighjonet
fattighjon
fattighjonen
Substantiv [t]

Hur böjs ordet fattighjon på svenska?

Obestämd singular: fattighjon
Bestämd singular: fattighjonet
Obestämd plural: fattighjon
Bestämd plural: fattighjonen

Hur används ordet fattighjon

  • "Dagen avslutas med ett husförhör i Storgården med prosten, husfolk och fattighjon."
  • "Kvinnan ska ha kallat en granne för ” nazistdjävul ” och ” fattighjon ”, hon ska ha kastat sten och pinnar mot grannar och hon ska dessutom ha uttryckt sig beredd att ” slå ihjäl ” samtliga antagonister i närheten av bostaden."
  • "Kallade granne ” fattighjon ” – fälls"
  • "I denna stora släkt finns allt från fattighjon och bönder till prinsar, statsråd, generaler, artister, idrottsstjärnor och biskopar."
  • "Sjuka eller fattighjon men även andra såsom borgare kunde bli begravda här."
  • "Han drar paralleller med 1800-talet fattigsverige då Kungen fick ingripa och förbjuda socknarna att ” bära ” fattighjon över sockengränsen för att slippa försörja dem."

Vad betyder fattighjon inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
person som åtnjöt socknens fattigunderstöd och var intagen på fattighus, uppbar understöd ur fattigkassan eller försörjdes av en fattigrote bestående av bönder som turvis underhöll fattighjonet

Möjliga synonymer till fattighjon

Diskussion om ordet fattighjon