skötsamhet

skötsamheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet skötsamhet

  • "– Man kan ju hoppas att det har att göra med vår skötsamhet."
  • "– Jag har en känsla av att det är en högre grad av skötsamhet, säger Alm."
  • "Kriminalvården har uppgett att Flink, som sitter på den slutna anstalten Beateberg söder om Stockholm, uppvisar en ” exemplarisk skötsamhet ”."
  • "Rättsmedecinalverket gör bedömingen att mannen visat god skötsamhet, skött sina permissioner och att risken därför är låg att han ska återfalla i brottslighet."
  • "Kriminalvården har uppgett att Flink, som sitter på den slutna anstalten Beateberg söder om Stockholm, uppvisar en ” exemplarisk skötsamhet ”."
  • "Förklaringen var kombinationen av brottets mycket höga straffvärde och Flinks prickfria skötsamhet."
  • "Enligt Kriminalvården uppvisar Flink en ” i alla delar exemplarisk skötsamhet ”."
  • "Bland annat ska en vandelsprövning göras på dem som vill starta en friskola, där deras ekonomiska skötsamhet ingår."
  • "Slutligen vill Socialdemokraterna att ägarens lämplighet vad gäller vandel och ekonomisk skötsamhet ska utsträckas till att gälla alla utförare av välfärdstjänster."
  • "Överenskommelsen innebär bland annat att offentlighetsprincip införs i friskolorna och att vandelsprövning ska göras på dem som vill starta en friskola, där deras ekonomiska skötsamhet ingår."

Diskussion om ordet skötsamhet