rättfärdiggörelse

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till rättfärdiggörelse

Relaterat till rättfärdiggörelse

frikännelse

förlåtelse

religiositet

gudom