syndaförlåtelse

syndaförlåtelsen
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Fotograf: Carlosar

Ordet syndaförlåtelse har 2 betydelser

  • Inom religion
  • Inom generell
religion
generell

Ordet syndaförlåtelse inom religion

Översättningar

Synonymer till syndaförlåtelse

Möjliga synonymer till syndaförlåtelse

Relaterat till syndaförlåtelse

befrielse

frikännelse

förlåtelse

religiositet

Ordet syndaförlåtelse inom generell

Fotograf: Carlosar
Syndaförlåtelse vid begravningsritualen

Översättningar

Möjliga synonymer till syndaförlåtelse