syndaförlåtelse

syndaförlåtelsen
(-)(-)
Substantiv [-]

Synonymer till syndaförlåtelse

Ordet syndaförlåtelse har 2 betydelser

  • Inom religion
  • Inom generell
religion
generell

Ordet syndaförlåtelse inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till syndaförlåtelse (inom religion)

Möjliga synonymer till syndaförlåtelse (inom religion)

Relaterat till syndaförlåtelse (inom religion)

befrielse

frikännelse

förlåtelse

religiositet

Ordet syndaförlåtelse inom generell

Syndaförlåtelse vid begravningsritualen

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till syndaförlåtelse (inom generell)

Diskussion om ordet syndaförlåtelse