förlikningskommission

förlikningskommissionen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder förlikningskommission inom generell ?

grupp av medlare med upp­gift att lösa arbetstvist

Relaterat till förlikningskommission

förlåtelse

fredsslut

kompromiss

medling

Diskussion om ordet förlikningskommission