moderation

[o-ljud]
(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur uttalas ordet moderation?

[o-ljud]

Vad betyder moderation inom vardagligt ?

återhållsamhet, måtta

Möjliga synonymer till moderation

Relaterat till moderation

betänklighet

måttfullhet

medling

medelvärde

måttlighet

föränderlighet

nedgång

medelmåttighet

billighet

mildhet

kallblodighet

mitt

Diskussion om ordet moderation

moderation

[o-ljud]
Adjektiv

Hur uttalas ordet moderation?

[o-ljud]

Hur används ordet moderation

  • "Spanien behöver stabilitet, moderation och ett progressivt styre."
  • "– Jag tror att den naturliga utvecklingen går mot större moderation på alla plattformar."

Vad betyder moderation inom politik ?

återhållsamhet, måtta

Möjliga synonymer till moderation

Diskussion om ordet moderation

moderation

moderations
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet moderation

  • "Moderation is a fatal thing"
  • ""the object being control or moderation of economic depressions""

Ordet moderation har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom politik
generell
politik

Vad betyder moderation inom generell, generell, generell, generell ?

quality of being moderate and avoiding extremes

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Synonymer till moderation (inom generell)

Uttryck till moderation (inom generell)

Möjliga synonymer till moderation (inom generell)

Möjliga synonymer till moderation (inom generell)

Möjliga synonymer till moderation (inom generell)

Ordet moderation inom politik

the action of lessening in severity or intensity:

Översättningar (inom politik)

Möjliga synonymer till moderation (inom politik)

Diskussion om ordet moderation