dumpning

dumpningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet dumpning

  • "Återvinningsstationen i Kungsmarken används på fel sätt och dumpning av skräp som inte hör hemma vid stationens containrar har ökat de senaste månaderna."
  • "Nej till dumpning av muddermassor"
  • "Miljööverdomstolen säger nej till dumpning av muddermassor i Pukaviksbukten inför byggandet av etanolkajen i Karlshamn."
  • "Karlskrona – Grönt ljus för dumpning av giftmassor"
  • "Buskörning under nattetid och dumpning av sopor är anledningen till att skjutfältet stängs den 17 oktober."
  • "” Social dumpning ” fortsätter – nu kräver Fredriksbergsbor åtgärder"
  • "• Social dumpning"
  • "• Dalakommuner på plats i möte om social dumpning"
  • "• Dalakommuner mötte civilministern för att tala om ” social dumpning ”"
  • "Dalakommuner i Stockholm på möte om social dumpning"

Rim på dumpning

Diskussion om ordet dumpning