doppning

doppningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet doppning

  • "På platsen fanns en gång i tiden ett sågverk där ett klorfenolbaserat medel användes vid doppning av virke."
  • "Behandlingen skedde genom manuell doppning i öppna kar och genom besprutning utomhus, men även inomhus i torkhuset."
  • "Föroreningarna kommer i huvudsak från impregnering med doppning och sprutning av virke som ägde rum 1940 till 1970."

Möjliga synonymer till doppning

Relaterat till doppning

nedstörtning

vatten

Diskussion om ordet doppning