knoppning

knoppningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till knoppning

Hur används ordet knoppning

  • "Forskare har i 70 år försökt lösa gåtan kring det mytomspunna ämne, florigen, som känner av när det är vår och dags att ge klarsignal för knoppning och blomning."
  • "Förra årets torka följt av en tidig knoppning och frost i maj har förstört stora delar av den förväntade äppelskörden för många äppelodlare i södra Sverige."
  • "Kunskapen om trädens blomning och knoppning har setts som mycket viktigt eftersom det är vetskap som snabbt kan sättas i praktisk tillämpning."

Ordet knoppning har 2 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom biologi
botanik
biologi

Vad betyder knoppning inom botanik ?

tidpunkt där bildning av knoppar börjar

Översättningar (inom botanik)

Engelska

Synonymer till knoppning (inom botanik)

Möjliga synonymer till knoppning (inom botanik)

Ordet knoppning inom biologi

Förökning genom celldelning

Översättningar (inom biologi)

Möjliga synonymer till knoppning (inom biologi)

Relaterat till knoppning (inom biologi)

biologi

Diskussion om ordet knoppning