mikromatris

mikromatrisen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder mikromatris inom generell ?

en analysteknik som används inom funktionsgenomiken, klarläggandet av de olika genernas funktioner

Relaterat till mikromatris

biologi

Diskussion om ordet mikromatris