ribosom

ribosomet
(-)
ribosomerna
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet ribosom på svenska?

Obestämd singular: ribosom
Bestämd singular: ribosomet
Bestämd plural: ribosomerna

Hur används ordet ribosom

  • "En ribosom är en del i en levande cell och ribosomer finns i celler hos alla levande organismer inklusive bakterier."
  • "Vi får då se hur DNA-strängar inne i cellkärnan släpper ifrån sig ett slags recept som simmar vidare in i en ribosom."

Vad betyder ribosom inom kemi ?

Ribosom är en organell i cellerna. Ribosomernas uppgift är att binda aminosyror till proteiner. Antalet ribosomer påverkar mängden protein en cell kan producera, vilket innebär att celler som producerar mycket protein också har många ribosomer. Ribosomer finns både fria i cytosolen, men också bundna till det endoplasmatiska retiklets yta. Proteiner som produceras i ribosomerna i cytosolen, används inuti cellen, medan proteinerna som produceras i ribosomer i det endoplasmatiska retiklet transporteras ut ur cellen. https://sv.wikipedia.org/wiki/Ribosom

Relaterat till ribosom

biologi

Diskussion om ordet ribosom