anpassning

anpassningen
anpassningar
anpassningarna
Substantiv [n]

Synonymer till anpassning

Hur böjs ordet anpassning på svenska?

Obestämd singular: anpassning
Bestämd singular: anpassningen
Obestämd plural: anpassningar
Bestämd plural: anpassningarna

Hur används ordet anpassning

  • "Vi var övertygade om att regeringen skulle ställa krav på anpassning till samhällets utveckling i detta beslutet men här har man valt att gå helt på försvarets linje vilket för oss är helt ofattbart, säger Anders Nilsson, vd för Blekinge Offshore."
  • "Skolinspektionen krävde då att skolan skulle förbättra arbetet med anpassning och stöd till elever som behöver det för att klara skolarbetet."
  • "Enligt ledningen är en neddragning av verksamheten en nödvändig anpassning till minskad efterfrågan."
  • "– Vi ska göra en anpassning när det gäller tillgänglighet i Kulturcentrum, men också när det gäller klimat, ventilation, energianvändning, möjlighet till mörkläggning och annan teknik, säger Thomas Andersson, förvaltningschef för fritid och kultur i Ronneby kommun."
  • "– Vi har en anpassning av kostymen som måste göras och den kommer säkerligen att beröra ett antal anställda i vår organisation, säger förvaltningschef Göran Palmér till P4 Blekinge."
  • "– Nu räcker det med ett tillstånd som döps om till fiskelicens som en anpassning till EU:s språkbruk, säger Monica Blidner, jurist på tillståndsenheten på Havs- och vattenmyndigheten."
  • "Det är en anpassning till ett annat läge, men med beredskap för att agera om det skulle behövas."
  • "– Det är en utökning eller en anpassning till hur det faktiskt ser ut."
  • "Men nu hoppas kommunen att en anpassning av planerna ska vara tillräckligt för att tillmötesgå kritikerna och att ett nytt bygglov ska bli klart i höst."
  • "– Justeringarna är en anpassning till Folkhälsomyndighetens ändrade föreskrifter från och med den 1 juni."

Vad betyder anpassning inom teknik ?

det att anpassa

Diskussion om ordet anpassning