duglighet

dugligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till duglighet

Hur används ordet duglighet

  • "Förvaltarnas duglighet ska omprövas regelbundet av överförmyndarna."
  • "” Brister i duglighet ”"
  • "- Jag tror tvärtom att det är bristen på duglighet som gör att ni tappar i förtroende, sade han."
  • "- Jag vet ju hennes duglighet."
  • "Genom att visa att Sverige spelar en viktig roll i världspolitiken kan regeringen bygga förtroende för sin egen duglighet, vilket är särskilt viktigt när ett val närmar sig."
  • "Det behöver inte säga något om varken duglighet eller lämplighet i befattning, men i relationen till medier märks en skillnad."
  • "Advokat Emelie Righammar argumenterade för mammans goda duglighet som förälder och lyfte fram de bevis som ska peka på just det."
  • "Erfarenhet, utbildning och duglighet ska ge högre lön."
  • "Det tyder snarast på att Moderaterna inser att man inte har något att förlora men kanske en del att vinna på att mobilisera alliansväljare och i att underförstått peka på sin egen duglighet, säger Marie Demker."
  • "Han ser inte heller kritiken som ett slags allmänt betyg på regeringens duglighet, då hade inte KU varit enigt."

Vad betyder duglighet inom ALLMÄNT ?

lämplighet; egenskapen (förmågan, graden av) att vara duglig

Relaterat till duglighet

samstämmighet

möjlighet

inre väsen

verksamhet

benägenhet

skicklighet

nytta

lättvindighet

raskhet

förstånd

förmåga

lämplighet

arbete

villighet

arbetslust

Diskussion om ordet duglighet