anpassningsförmåga

anpassningsförmågan
(-)(-)
Substantiv [n]

Vad betyder anpassningsförmåga inom generell ?

en biologisk livsforms förmåga att anpassa sig till en ny eller förändrad miljö; ett djurs, en människas eller en organisations förmåga att anpassa sig till nya (livs)villkor, omständigheter eller krav

Möjliga synonymer till anpassningsförmåga

Diskussion om ordet anpassningsförmåga