vilja

[ˈvɪ̀lja]
Hjälpverb

Översättningar

Hur uttalas ordet vilja?

[ˈvɪ̀lja]

Hur används ordet vilja

 • "– Jag kommer inte vilja ha något med den att göra, om vi köper den, säger Ilma Djopa."
 • "Enligt BLT / Sydöstran ska polisen nu ha inlett en undersökning för att i första hand se om mannen håller sig undan av egen vilja."
 • "Under samtalet hotade chauffören chefen genom att ” vilja göra upp utomhus ” och slog en mobiltelefon ur näven på honom."
 • "Jag skulle vilja att de skulle prata mer om hur jobb ska skapas och att USA ska sluta kriga i stället."
 • "– Nej, men det skulle jag vilja ha."
 • "– Det är inte roligt att inte kunna erbjuda den vård i rätt tid som man skulle vilja erbjuda, säger han till radiokanalen."
 • "Han vidhåller att allt skett i samförstånd mellan parterna och att han varit lyhörd för de drabbades vilja och önskemål."
 • "Det har hänt att elever bett skolans personal om hjälp då de varit rädda för att bli bortgifta mot sin vilja."
 • "– Min klient medger att delar av det här har skett, men han vill bestämt understryka att inget har skett mot någons vilja."
 • "– Jag skulle helst vilja att domaren blåste igång matchen här och nu."

Vad betyder vilja inom generell ?

ämna, önska, åstunda; känna starkt för att något visst ska ske

Möjliga synonymer till vilja

Diskussion om ordet vilja

vilja

[ˈvɪ̀lja]
velat
vill
ville
Verb

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet vilja?

[ˈvɪ̀lja]

Hur böjs ordet vilja på svenska?

Presens: vill
Preteritum: ville
Supinum: velat

Hur används ordet vilja

 • "– Jag kommer inte vilja ha något med den att göra, om vi köper den, säger Ilma Djopa."
 • "Enligt BLT / Sydöstran ska polisen nu ha inlett en undersökning för att i första hand se om mannen håller sig undan av egen vilja."
 • "Under samtalet hotade chauffören chefen genom att ” vilja göra upp utomhus ” och slog en mobiltelefon ur näven på honom."
 • "Jag skulle vilja att de skulle prata mer om hur jobb ska skapas och att USA ska sluta kriga i stället."
 • "– Nej, men det skulle jag vilja ha."
 • "– Det är inte roligt att inte kunna erbjuda den vård i rätt tid som man skulle vilja erbjuda, säger han till radiokanalen."
 • "Han vidhåller att allt skett i samförstånd mellan parterna och att han varit lyhörd för de drabbades vilja och önskemål."
 • "Det har hänt att elever bett skolans personal om hjälp då de varit rädda för att bli bortgifta mot sin vilja."
 • "– Min klient medger att delar av det här har skett, men han vill bestämt understryka att inget har skett mot någons vilja."
 • "– Jag skulle helst vilja att domaren blåste igång matchen här och nu."

Diskussion om ordet vilja

vilja

[ˈvɪ̀lja]
viljan
viljor
viljorna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur uttalas ordet vilja?

[ˈvɪ̀lja]

Hur böjs ordet vilja på svenska?

Obestämd singular: vilja
Bestämd singular: viljan
Obestämd plural: viljor
Bestämd plural: viljorna

Hur används ordet vilja

 • "Men intressanta enskildheter öppnar sig : om Falkholt har sagt sig vilja ” regna blått ” över städerna ( eller här i varianten ” dra upp havet på väggarna ” ) så motsvaras det åskådligt av hennes gigantiska blå målning, medan en loopad video i stället visar ett kvinnligt blåglänsande underliv och kön som, helt enkelt, kissar."
 • "De känner att de inte hinner ge den omvårdnad som de skulle vilja."
 • "Att vilja bli ihågkommen är ingen synd."
 • "Linköping : En man i Linköping som avled 2003 har begravts på traditionellt sätt, i strid mot hans sista vilja."
 • "För sin nyfikenhet, för sitt engagemang och sin vilja att inte gå den lätta vägen."
 • "Det krävs kontrollprogram och vilja, men framförallt ursprungsmärkning på allt kött i alla former, för att återskapa förtroendet för livsmedelsbranschen."
 • "Att vilja bli ihågkommen är ingen synd."
 • "– Det är till stor del en myt att kommande generationer inte skulle vilja betala för innehåll."
 • "Det handlar om att kunderna, oavsett ålder, blir mer selektiva med att endast vilja betala för unikt innehåll."
 • "Samtliga EU-länder säger sig vilja satsa mer på tillväxtprojekt såsom transeuropeiska transportnätverk, forskning och utbildning."
 • "– Jag kommer inte vilja ha något med den att göra, om vi köper den, säger Ilma Djopa."
 • "Enligt BLT / Sydöstran ska polisen nu ha inlett en undersökning för att i första hand se om mannen håller sig undan av egen vilja."
 • "Under samtalet hotade chauffören chefen genom att ” vilja göra upp utomhus ” och slog en mobiltelefon ur näven på honom."
 • "Jag skulle vilja att de skulle prata mer om hur jobb ska skapas och att USA ska sluta kriga i stället."
 • "– Nej, men det skulle jag vilja ha."
 • "– Det är inte roligt att inte kunna erbjuda den vård i rätt tid som man skulle vilja erbjuda, säger han till radiokanalen."
 • "Han vidhåller att allt skett i samförstånd mellan parterna och att han varit lyhörd för de drabbades vilja och önskemål."
 • "Det har hänt att elever bett skolans personal om hjälp då de varit rädda för att bli bortgifta mot sin vilja."
 • "– Min klient medger att delar av det här har skett, men han vill bestämt understryka att inget har skett mot någons vilja."
 • "– Jag skulle helst vilja att domaren blåste igång matchen här och nu."

Diskussion om ordet vilja